Smanjenje rizika od požara na baštini: U Trogiru održana jedinstvena radionica i simulacija spašavanja umjetnina

Ovakav pristup smanjivanju rizika od požara na kulturnoj baštini ne primjenjuje se nigdje u Hrvatskoj, a malo koji grad u svijetu toj problematici pristupa na ovako sustavan i sveobuhvatan način

Grad Trogir, uz irski Dublin, jedini je europski grad i među osam gradova u svijetu koji su odabrani za sudjelovanje u projektu PREVENT Međunarodnog centra za proučavanje očuvanja i restauracije kulturnih dobara (ICCROM), u sklopu njihovog vodećeg programa „First Aid and Resilience in Times of Crisis“.

Zahvaljujući inicijativi i angažmanu pročelnice konzervatorskog odjela u Trogiru Ministarstva kulture i medija Jasne Popović i zamjenika zapovjednika JVP Trogir Marina Buble, u Radovanovu gradu stoga se provodi jednogodišnji projekt naziva „Smanjivanje rizika od požara u povijesnom gradu Trogiru“. Naime, izuzetno vrijedna baština stradava diljem svijeta zbog požara koji su se mogli spriječiti. Najpoznatiji recentni primjer je katedrala Notre Dame u Parizu, a u Trogiru je to bio požar u predjelu Pasike u staroj jezgri prošle godine, zbog čega se i krenulo u navedeni projekt. Suradnja Konzervatorskog odjela i JVP Trogir sasvim je logična, a podignuta je na višu razinu uz stručnu potporu ICCROM-a i tehničku podršku Grada Trogira.

Projekt je započet u studenom, a do sada je odrađeno niz aktivnosti te su izrađeni brojni materijali koji su u subotu ujutro na radionici u Gradskoj vijećnici prezentirani relevantnim dionicima – predstavnicima Stožera civilne zaštite, Crvenoga križa, DVD-a, JVP-a, Policijske postaje Trogir, Muzeja grada Trogira i Zbirke sakralne umjetnosti u Trogiru. Prisutnima su prikazana tri ključna dokumenta za procjenu rizika za povijesnu jezgru Trogira, operativni plan reagiranja i plan evakuacije umjetnina. S obzirom na dostupne informacije, izvjesno je kako ovakav pristup smanjivanju rizika od požara na kulturnoj baštini ne postoji nigdje u Hrvatskoj, pa ni u Europskoj uniji te da se rijetko gdje u svijetu toj problematici pristupa na ovako detaljan način.

„Ovim projektom po prvi puta, i to interdisciplinarno, integriramo upravljanje rizicima u praksu konzervatorske službe u Trogiru. Današnja radionica predstavlja zaključak prve faze u kojoj smo se bavili razvijanjem metodologije zaštite baštine od požara za mikrolokacije u gradu na kojima imamo visoku koncentraciju nacionalno vrijednih umjetnina: Zbirka sakralne umjetnosti Župe sv. Lovre, benediktinska i dominikanska zbirka te gradski muzej. U sljedećoj fazi bavit ćemo se zaštitom graditeljskog naslijeđa i gradskom jezgrom u cjelini. Trogir se polako pretvara u centar izvrsnosti kad je u pitanju zaštita baštine ne samo u smislu obnove i prezentacije, već i kao ishodišno mjesto za prijenos inovativnih odgovora na razne prijetnje, koje ne ugrožavaju samo materijalna kulturna dobra već i način života zajednica u povijesnim gradovima. Sve inicijative proizašle iz ove suradnje podržala je bez zadrške gradska uprava, a potom i svi akteri civilne zaštite. U tome će osobito biti važna građanska participacija, a za to smo predvidjeli specifične vrste radionica. Veseli me činjenica da je vrijednost ovakve sveobuhvatne suradnje prepoznala i međunarodna stručna javnost“, istaknula je Jasna Popović, pročelnica konzervatorskog odjela Trogir te dodala kako je ovaj projekt primjer kako Trogir postaje poticajna okolina za suradnju brojnih gradskih i društvenih dionika, a u zajedničkom interesu očuvanja bogate baštine koja daje identitet gradu, utječe na kvalitetu života, a u konačnici i na vrijednost destinacije.

U drugom dijelu radionice izvedena je simulacija požara i spašavanja umjetnina u Zbirci sakralne umjetnosti Župe sv. Lovre.  Zbirka je odabrana kao polazišna točka među ukupno četiri lokacije na mikrorazini projekta, jer su upravo u njoj izložena neka od nacionalno najvrjednijih djela kasnogotičkog slikarstva – djela Blaža Jurjeva Trogiranina i Dujma Vuškovića. Planovi reagiranja u slučaju požara izradit će se i za benediktinsku i dominikansku zbirku, te za Muzej grada Trogira, kako bi u slučaju većeg incidenta bili spremni protokoli reagiranja. U ovoj simulaciji su sudjelovali vatrogasci, kuratori zbirke, kustosice Muzeja grada Trogira, te predstavnik Policijske postaje Trogir, a uz prisustvo dekana Trogirskog dekanata, župnika don Vinka Sanadera, čija će župa investirati u sigurnost zbirke.

„Iznimno nam je drago što smo nakon višemjesečnog samostalnog rada započeli praktičnu provedbu projekta u vidu ove radionice i simulacije. Inače, JVP Grada Trogira uključila se u međunarodni projekt PREVENT na prijedlog Jasne Popović, voditeljice Konzervatorskog odjela u Trogiru te smo, razmjenjujući iskustva s drugim vatrogascima, stručnjacima za prevenciju i konzervatorima iz zemalja širom svijeta, kao što su Brazil, Čile, Kanada, Sjeverna Irska, Izrael, Nigerija i Peru, stekli nova saznanja i iskustva koja nastojimo praktično primijeniti u našem gradu. Iznimna nam je čast, ali i obveza, što je stara jezgra Grada Trogira prepoznata i odabrana za sudionika među 90-tak prijavljenih projekata, kao samo jedan od dva projekta s područja Europe. Vatrogasci su dobro upoznati s opasnostima od požara, problemima evakuacije i spašavanja koja nam prijete u staroj gradskoj jezgri te ćemo kroz ovaj projekt nastojati nadograditi postojeću procjenu ugroženosti i uspostaviti razne operativne postupke za slučajeve spašavanja umjetnina. Također, nastojat ćemo bolje upoznati vatrogasce s lokacijama najvrjednijih umjetnina te razviti obuku za postupanje vatrogasaca i rukovanje s istima. Riječ je o vrijednom i višegodišnjem projektu i unaprijed se zahvaljujemo svima na dosadašnjoj i budućoj sudjelovanju te pomoći pri realizaciji“, istaknuo je zamjenik zapovjednika JVP Trogir Marin Buble.

U budućnosti, u suradnji s lokalnim stanovništvom, cilj je pomoću radionica i izdavanjem priručnika o sigurnosti, podignuti nivo svijesti o požarnoj opasnosti te osposobiti stanovnike za bolje snalaženje u stresnoj situaciji izbijanja požara. U tu svrhu kroz travanj i svibanj, u suradnji sa Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, među stanovništvom jezgre bit će provedeno istraživanje putem upitnika kako bi utvrdili postojeći nivo protupožarne zaštite u pojedinačnim zgradama u jezgri.

Važnost i vrijednost projekta koji provodi Trogir potvrdila je i krovna organizacija ICCROM, čiji program kulturne prve pomoći i otpornosti vodi Aparna Tandon, specijalist za smanjenje rizika od katastrofa i oporavak nakon krize, s 25 godina iskustva u implementaciji projekata zaštite baštine u cijelom svijetu uključujući Europu, Aziju, Bliski istok, Afriku, Južnu Ameriku. Autorica je više radova i publikacija. Njezini nedavni priručnici, Prva pomoć kulturnoj baštini u vrijeme krize i Ugrožena baština: hitna evakuacija zbirki, prevedeni su na nekoliko jezika uključujući arapski, francuski, španjolski, japanski i ruski.

„Upravljanje rizikom je proces kroz koji čuvari baštine i oni koji njome upravljaju mogu identificirati velike rizike, utvrditi njihov vjerojatni učinak kao i vjerojatnost pojavljivanja i pronaći načine za smanjenje ili ublažavanje utjecaja identificiranih rizika. Drugim riječima, upravljanje rizikom omogućuje donositeljima odluka da definiraju prioritete i osiguraju dugoročno očuvanje baštine. Međudisciplinarni tim iz Trogira ušao je u uži izbor za sudjelovanje na prvoj PREVENT radionici održanoj prošlog rujna. Ideja izrade funkcionalnog plana prevencije opasnosti od požara za povijesni grad, uz aktivno sudjelovanje civilne zaštite, vatrogasaca, građana i odjela za baštinu, ne samo da će pomoći u zaštiti života i imovine nego i pridonijeti održivom razvoju regije. Za ICCROM i partnere lekcije izvučene iz ovog projekta pomoći će u informiranju o sličnim akcijama za sprječavanje požara i povećanje otpornosti zajednice. Zahvaljujemo Jasni Popović i Marinu Bubli na njihovom neumornom trudu na povećanju učinaka i koristi ICCROM-FAR treninga. Dijeljenjem iskustva prevencije požarnih rizika u Trogiru, ovaj tim jača razmjenu znanja na međunarodnoj razini“, istaknula je Aparna Tandon iz ICCROM-a.

***

DETALJNIJE O PROJEKTU:

U postojećoj Procjeni opasnosti od požara Grada Trogira (2018.), povijesna je jezgra definirana kao najugroženije područje grada. U odnosu na širi teritorij, jezgra je izloženija opasnosti od požara iz nekoliko razloga: povijesne građevine izgrađene su od materijala koji nisu otporni na vatru, urbana struktura je gusta što otežava pristup vatrogasnim vozilima, značajan broj zgrada još uvijek ima stare i neispravne električne instalacije. Uz sve to, povećani broj posjetitelja i nedovoljno visok standard održavanja zgrada, u nekim dijelovima jezgre povećava potencijalne rizike.

Projektom „Smanjivanje rizika od požara u povijesnom gradu Trogiru“, a uz suradnju s domaćim i stranim stručnjacima za prevenciju rizika od požara, vatrogasci i konzervatori u Trogiru, zadana su tri cilja:

  1. revidirati i doraditi postojeću procjenu opasnosti od požara i predložiti specifične mjere smanjivanja rizika od požara za povijesni grad Trogir, te ih u suradnji s Gradom Trogirom te akterima civilne zaštite i implementirati;
  2. izraditi Priručnik za sigurnosti od požara u povijesnim jezgrama
  3. započeti sustavni rad na izgradnji otpornosti zajednice za razne vrste rizika kroz niz od najmanje tri radionice do kraja 2022. godine.

Značaj projekta je u tome što se njime po prvi puta definiraju protokoli reagiranja u slučaju većeg incidenta i ugroženosti baštine, te su zbog toga uključeni svi akteri civilne zaštite. Osim toga, po prvi puta se procjena rizika za povijesnu jezgru izrađuje potpuno novom metodologijom baziranom na interdisciplinarnom pristupu i međuresornoj suradnji, kakva još ne postoji u Hrvatskoj. Projektom se razvija i edukativni model za vatrogasce koji bi se tako mogli specijalizirati za spašavanje kulturne baštine. Također, projektom su predviđene aktivnosti kojima će se zajedno s građanima razvijati otpornost zajednice na razne vrste prijetnji. Požar se može i ne mora dogoditi, a provedbom projekta mogućnost da izbije veći požar u gradu bit će svedena na minimum.