Osnovne škole

Na području Grada Trogira dijeluju dvije osnovne škole. Kontakt podaci i lokacije nalaze se u popisu ispod.

Popis osnovnih škola:

O. Š. Petar Berislavić
Ravnateljica: Edita Bratinčević, prof.
Obala bana Berislavića 16
Tajništvo: +385 (0)21 881-766
Ravnatelj: +385 (0)21 796-093
e-mail: trogir-002@os-pberislavic-trogir.skole.hr
www.os-pberislavic-trogir.skole.hr

O. Š. Majstora Radovana
Ravnatelj: Zorana Brodarić
Dr. Franje Tuđmana 12
Tajništvo: +385 (0)21 881-511
fax: +385 (0)21 881-511
ravnatelj: +385 (0)21 882-608
e-mail: o.s.majstora.radovana@st.t-com.hr
www.os-mradovana-trogir.skole.hr

Financiranje radnih materijala i udžbenika

Grad Trogir već treću godinu za redom  financira sve radne materijale za učenike i učenice trogirskih osnovnih škola. To se odnosi na zbirke i radne bilježnice iz svih obveznih i izbornih predmeta (vjeronauk, strani jezik i informatika) te na kutiju za tehnički i likovne mape. Učenike će njihovi udžbenici koje nabavlja Ministarstvo i radni materijali koje nabavlja Grad dočekati na klupama prvog dana škole.