13. Sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 07. ožujka 2023.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 28. prosinca 2022.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 13. prosinca 2022.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 12.11.2022.

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 24. listopada 2022.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 26. kolovoza 2022.g.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 31. svibnja 2022.g.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 09. ožujka 2022.

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 10. prosinca 2021. g.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira – 10. studenog 2021.g.