This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Notice board categories

Pročitaj više Strelica
  • Natječaji Strelica
  • Pozivi Strelica
Natječaji
Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji u škol./akad. 2022./2023. g.
Sat 19.Jan31.Jan 2023
Natječaji
Javni natječaj / Javni poziv za financiranje Programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2023. godinu
Sat 16.Jan14.Feb 2023
Natječaji
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2023.godini iz Proračuna Grada Trogira u 2023.godini
Sat
Natječaji
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Trogira u školskoj 2022./2023.g.
Sat 20.Oct04.Nov 2022
Natječaji
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja  za davanje u zakup javne površine “Zimska adventura 2022” za prodajne kućice
Sat
Natječaji
Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir – NN 106/2022
Sat
Natječaji
Natječaj za davanje u zakup javnih površina za prodaju grožđa
Sat 26.Aug05.Sep 2022
Natječaji
Javni natječaj za prijam u službu u UO za komunalno gospodarstvo i investicije na radna mjesta komunalno-prometni redar -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Sat
Natječaji
Javni natječaj za prijam u službu u UO za urbanizam i prostorno uređenje na radna mjesta viši stručni suradnik zadužen za urbanizam i prostorno uređenje -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Sat
Natječaji
Javni natječaj za prijam u službu u UO za komunalno gospodarstvo i investicije na radna mjesta: 1. Savjetnik za održavanje i građenje komunalne infrastrukture – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 2. Komunalno – prometni redar -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Sat
Natječaji
Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – administrativni referent za poslove arhive i pisarnice
Sat 13.May10.Jun 2022
Natječaji
Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – savjetnik pri Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja
Sat
Natječaji
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda Matije Gupca 3
Sat
Natječaji
Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – savjetnik za računovodstvo i proračun
Sat
Natječaji
Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – administrativni referent za poslove arhive i pisarnice
Sat
Natječaji
Javni natječaj za financiranje programa / projekata civilnog društva za 2022. godinu
Sat
Natječaji
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2022.godini iz Proračuna Grada Trogira u 2022.godini
Sat
Natječaji
Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji za šk./akad. 2021/2022. g.
Sat 01.Dec31.Dec 2021
Natječaji
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Trogira za škol./akad. 2021./2022.god
Sat 29.Oct13.Oct 2021
Natječaji
Javni natječaj za imenovanje pročelnika UO za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada – 1 izvršitelj, na neodređeno
Sat 29.Oct08.Nov 2021
Natječaji
Natječaj za davanje u zakup javne površine „Zimska adventura u Trogiru 2021.“ na lokaciji Mala pjaca
Sat 06.Oct21.Oct 2021
Natječaji
Natječaj za davanje u zakup javne površine „Zimska adventura 2021.“ na lokaciji Trg Ivana Pavla II
Sat 06.Oct21.Oct 2021
Natječaji
Natječaj za davanje u zakup javne površine „Zimska adventura 2021.“ ZA PRODAJNE KUĆICE
Sat 06.Oct21.Oct 2021
Natječaji
Natječaj za davanje u zakup javnih površina za prodaju grožđa na području Grada Trogira
Sat 25.Aug03.Sep 2021
Natječaji
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik zadužen za informatički sustav – 1 izvršitelj
Sat 08.Jun16.Jun 2021
Natječaji
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik zadužen za urbanizam i prostorno uređenje – 1 izvršitelj
Sat 07.Jun16.Jun 2021
Natječaji
Dokumentacija za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira
Sat
Natječaji
Javni natječaj za prijem u službu u Grad Trogir UO za komunalno gospodarstvo i investicije – Viši referent – 1 izvršitelj, neodređeno
Sat 12.Feb20.Feb 2021
Natječaji
Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji u škol./akad. 2020./21. g.
Sat 01.Feb15.Feb 2021
Natječaji
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021.godini iz proračuna Grada Trogira u 2021.godini
Sat 05.Jan31.Dec 2021
Natječaji
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Trogir UO za komunalno gospodarstvo i investicije – zamjenik pročelnika – 1 izvršitelj na neodređeno
Sat
Natječaji
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Trogira 2020/2021
Sat 20.Oct04.Nov 2020
Natječaji
Javni Natječaj za davanje zakupa javnih površina za prodaju grožđu na području Grada Trogira
Sat 21.Aug01.Sep 2020
Pozivi
Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 28. ožujka 2023. g. s početkom u 13:00h
Sat
Pozivi
Javni poziv za dodjelu zakupa javnih površina
Sat 10.Mar28.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
Sat 09.Mar08.Apr 2023
Pozivi
Javni potiv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga – Statutarna Odluka o dopuni Statuta Grada Trogira
Sat 02.Mar20.Mar 2023
Pozivi
Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 7. ožujka 2023. g. s početkom u 10:00h
Sat
Pozivi
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC PL 095 Put Jazvina-3, radi upisa u zemljišne knjige
Sat
Pozivi
Javni poziv za sudjelovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o grobljima
Sat 22.Feb23.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Pravilnika o održavanju programa u Kuli Kamerlengo
Sat 16.Feb17.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trogir
Sat 15.Feb17.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Sat 15.Feb16.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Trogira
Sat 14.Feb06.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira
Sat 10.Feb09.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-javno parkiralište Čiovo I
Sat 08.Feb09.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-javno parkiralište T2
Sat 08.Feb09.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – javno parkiralište T1
Sat 08.Feb09.Mar 2023
Pozivi
Javni poziv za dostavu financijskih izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu
Sat
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – trg
Sat 26.Jan24.Feb 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o osnivanju mjesnog odbora Mastrinka
Sat 26.Jan25.Feb 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa  javnošću u postupku donošenja prijedloga Pravilnika o visini zakupnine i drugim uvjetima za zakup javnih površina u Gradu Trogiru
Sat 24.Jan23.Feb 2023
Pozivi
Javni poziv za savjetovanje sa  javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi
Sat 25.Jan23.Feb 2023
Pozivi
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“
Sat 11.Jan19.Jan 2023
Pozivi
Javni poziv – ponuda vlasnicima nekretnina radi sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa (stjecanje prava vlasništva) za izgradnju objekta – rekonstrukcija Ulice A. Starčevića od spoja s Ulicom dr. Franje Tuđmana do spoja s državnom cestom D126
Sat
Pozivi
Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 28. prosinca 2022. g. s početkom u 10:00h
Sat 21.Dec29.Dec 2022
Pozivi
Poziv za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Trogira
Sat
Pozivi
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
Sat
Pozivi
Javni poziv – isplata božićnice za korisnike s prebivalištem na području Grada Trogira
Sat 08.Dec22.Dec 2022
Pozivi
Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 24. listopada2022. g. s početkom u 9:00h
Sat 24.Oct24.Oct 2022
Pozivi
Javni poziv za izbor organizatora Zimske adventure
Sat
Pozivi
Poziv za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Trogira
Sat
Pozivi
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihove zamjenike
Sat
Pozivi
Javni poziv za korištenje javne površine i drvene kućice
Sat 27.May05.Jun 2022
Pozivi
Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 31. svibnja 2022. g. s početkom u 09:30h
Sat 31.May31.May 2022
Pozivi
Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Sat 28.Apr31.Aug 2022
Pozivi
Javni poziv za dodjele zakupa javnih površina za postavljanje štandova, info pultova i drugih pokretnih naprava tijekom trajanja turističke sezone 2022. godine
Sat
Pozivi
Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Trogira
Sat
Pozivi
Javni poziv korisnicima ZMN-a i nacionalne naknade sa prebivalištem na području Grada Trogira radi isplate uskrsnica
Sat 01.Apr14.Apr 2022
Pozivi
Javni poziv umirovljenicima sa prebivalištem na području Grada Trogira radi isplate uskrsnica
Sat 01.Apr14.Apr 2022
Pozivi
Javni poziv za dostavom Izvješća za 2021. godinu
Sat
Pozivi
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava
Sat 28.Jan08.Feb 2022
Pozivi
Javni poziv za izbor organizatora Streetfood festivala za period 20.-29. svibnja 2022. godine
Sat 27.Jan15.Feb 2022
Pozivi
Poziv učenicima i studentima, koji su na temelju Konačne bodovne liste ostvarili pravo na stipendiju Grada trogira
Sat 27.Dec30.Dec 2021
Pozivi
Javni poziv za isplatu božićnica za korisnike nacionalne naknade za starije osobeu s prebivalištem u Gradu Trogiru
Sat 21.Dec23.Dec 2021
Pozivi
Javni poziv za isplatu božićnica za osobe koje nisu u radnom odnosu s prebivalištem u Gradu Trogiru
Sat 21.Dec23.Dec 2021
Pozivi
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko-građevnog kamena kao sekundarne sirovine na budućem eksploatacijskom polju „Plano“, Grad Trogir
Sat 27.Dec27.Jan 2022
Pozivi
Javni poziv za božićnice za umirovljenike s prebivalištem na području gradu Trogiru
Sat 09.Dec23.Dec 2021
Pozivi
Javni poziv za božićnice za nezaposlene
Sat 09.Dec23.Dec 2021
Pozivi
Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2021.g.
Sat
Pozivi
Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Sat 13.Jul15.Jul 2021
Pozivi
Poziv za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Trogira
Sat
Pozivi
Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Sat 21.May26.Jul 2021
Pozivi
Dodjela zakupa javnih površina za postavljanje štandova, info pultova i drugih pokretnih naprava za 2021.g.
Sat
Pozivi
Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Trogira
Sat 19.Apr28.Apr 2021
Pozivi
Javni poziv za dostavom financijskih i opisnih izvještaja udruga za 2020. godinu
Sat
Pozivi
Javni poziv za dodjelu božićnice umirovljenicima sa niskim primanjima
Sat 01.Dec21.Dec 2020
Pozivi
Javni poziv za isplatu božićnica nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Trogiru
Sat 01.Dec21.Dec 2020
Pozivi
Zaključak o raspisivanju javnog poziva za dostavu ponuda za suorganizaciju manifestacije „ADVENTURA 2020.“
Sat 28.Oct13.Nov 2020
Pozivi
Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2020.g.
Sat 09.Sep15.Oct 2020
Pozivi
Javni poziv za javne radove – radnik na održavanju okoliša
Sat 11.Aug19.Aug 2020
Pozivi
Javni poziv umirovljenicima sa prebivalištem na području Grada Trogira – isplata uskrsnica 2020.g.
Sat 13.Jul13.Aug 2020
Pozivi
Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju manifestacija u parku Malarija
Sat 23.Jun01.Jul 2020
Combined Shape 10.000,00 HRK
Pozivi
Javni poziv za dodjele u zakupa javnih površina
Sat
Pozivi
Javni poziv za dodjelu zakupa javnih površina radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti
Sat
Obavijesti
Poziv – javni uvid u parcelacijski elaborat u postpku rekonstrukcije Ulice kardinala Alojzija Stepinca
Sat 26.Feb26.Feb 2020
Pozivi
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela ulice Kneza Trpimira u Trogiru
Sat 06.Feb06.Feb 2020
Pozivi
Javni poziv za dostavom Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima u 2019. godini
Sat 20.Jan01.Mar 2020
Pozivi
Javni natječaj / Javni poziv za financiranje Programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje za 2020. godinu
Sat 15.Jan14.Feb 2020
Pročitaj više Strelica