Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16; 114/22) Grad Trogir objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

 

Sukladno članku 5. stavak 1. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017, 144/20 i 30/23), Grad Trogir je objavio Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku:

https://eojn.hr/contracts

 

Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 31.12.2023. g.

Sukladno članku5. stavak 1. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017, 144/20 i 30/23), Grad Trogir je objavio Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/