Registar imovine Grad Trogir

Grad Trogir je radi izrade registra imovine Grad Trogir je zaključio Ugovor s društvom Sevoi d.o.o. koji je ponudio softweare za upravljanje imovinom.

U registar su uneseni tekući podaci kojima je Grad raspolaže, a uključuje prvenstveno popis komunalne infrastrukture (ceste, javne površine i sl.), popis poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina kojima Grad raspolaže.

Ovakav registar – popis nekretnina Grada Trogira, do sada nikad nije postojao, te nakon što je napravljen, isti se odmah objavljuje radi transparentnosti u upravljanju, te eventualnih izmjena i dopuna, koje se svakako očekuju s obzirom da se radi o većem broju nekretnina.

Glede istih nekretnina u gradskoj upravu su najčešća pitanja o upisima nerazvrstanih cesta, dakle svih prometnica osim državnih i javnih cesta, koja je upravitelj Grad Trogir. Procjena je da je takvih prometnica u Gradu Trogiru (uključujući sva naselja i otoke Drvenik Mali i Veliki) dužine 120 km.

Zakon o cestama je posljednjih godina omogućio upis takvih prometnica u katastar nekretnina i zemljišne knjige po prethodnim izradama geodetskih elaborata preteći izvedeno stanje na terenu. Uslijed navedenoga snimljeni su deseci kilometara cesta, te isti postupci i dalje traju, te se podaci ažuriraju.

U odnosu na ostalu imovinu, Grad Trogir, osim vlastitih upravnih zgrada (dio Kneževog dvora i zgrada Trogir Holding), raspolaže s sedamnaest stanova, koji se koriste pretežito od zaštićenih najmoprimaca, koji su ranije imali stanarska prava, a nisu otkupili stanove. Pored zaštićenih najmoprimaca stanove koriste i druge socijalno ugrožene kategorija stanara koji nemaju druge imovine.

U odnosu na iste stanove, potrebno je sastaviti nove ugovore o najmu za većinu najmoprimaca, izvršiti pregled o stanja imovine, upise prava vlasništva u zemljišnim knjigama i knjizi položenih ugovora, te razriješti sporne odnose s RH.

Grad raspolaže s 33 poslovna prostora od kojih je 21 dan u zakup radi obavljanja djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo i sl.), 8 koriste udruge za svoj rad, a 2 su trenutno u pripremi za raspolaganjem. U vezi poslovnih prostora, nije sporan način korištenja, za neke još vode postupci radi povrata nacionalizirane imovine, te upisi etažnog vlasništva u zemljišnim knjigama.