Radovi na lukobranu na Lokvicama idu planiranom dinamikom

Ovo je tek prva faza uređenja pojasa Brigi – Lokvice koji će po dovršetku projekta biti reprezentativan dio grada s mnogim sadržajima.

Lukobran u Športskoj lučici Lokvice, koji je dio važnog infrastrukturnog projekta uređenja obalnog pojasa Brigi-Lokvice, dobiva svoje prve konture.

Projekt izgradnje lukobrana, investiciju vrijednu ukupno šest milijuna kuna, Splitsko-dalmatinska županija sufinancira u iznosu od 50%, odnosno s tri milijuna kuna, dok su preostala tri milijuna osigurali Grad Trogir i Pomorsko-športska udruga “Lokvice” koja je i nositelj projekta.

Radovi na izgradnji lukobrana napreduju prema utvrđenoj dinamici.

Na istočnoj granici obuhvata predviđena izvedba čvrstog objekta koji štiti akvatorij lučice od valova iz I. i II. kvadranta, a ujedno služi i kao objekt za zadržavanje plaže koja se nalazi izvan obuhvata lučice. Duljina zaštitnog objekta je cca 80,3 metra, a na vrhu je predviđena izvedba glave – proširenja.

Važno je napomenuti kako je zbog male dubine u postojećim uvjetima neophodno izvršiti lučki iskop praktično na cijelom akvatoriju lučice. Ovim projektom je predviđen lučki iskop do kote -2,20 m na zapadnom, odnosno -2,50 m istočnom dijelu lučice, što je u skladu s kategorijama brodica čiji privez je planiran u lučici. Unutar akvatorija lučice idejnim projektom i lokacijskom dozvolom predviđena je izvedba devet plutajućih gatova za privez brodica koji se nastavljaju na postojeću obalnu trasu.

U akvatoriju športske lučice Detaljnim planom uređenja Brigi – Lokvice određen je maksimalni kapacitet športske lučice od 265 vezova. Sukladno idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli, predviđeno je osiguranje vezova za 198 plovila I, II i III kategorije prema strukturi danoj u tablici u nastavku, a što je u skladu s navedenim DPU-om.

Sam lukobranski objekt nastavlja se na postojeći plato na krajnjem istočnom dijelu luke. Ukupna duljina lukobrana je cca 80,0m. Širina tijela lukobrana je 4,0m, dok se na glavi istog izvodi proširenje – trg.

Sami radovi na predmetnom objektu započinju izvedbom podmorskog iskopa u trasi samog lukobrana i to do kote -4,00 m.

Ovo je tek prva faza uređenja pojasa Brigi – Lokvice. Radi se o pojasu koji je jedan od najvećih potencijala Trogira, uz predio Solina. Nakon što bude u potpunosti dovršen, bit će to još reprezentativniji istočni pristup gradu koji će imati sportske i dječje sadržaje, uređeniju plažu, biciklističku stazu sve do Pantana.