Projekti financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda

Centar za socijalnu inkluziju Trogir

Centar za socijalnu inkluziju Trogir

U okviru natječaja Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, grad Trogir potpisao ugovor o dodijeli 1.999.016,71 kn za unaprjeđenje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalni usluga kroz osnivanje Centra za socijalnu inkluziju Trogir. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom tjelesnih invalida TOMS i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Centar je svoja vrata otvorio u rujnu 2021. godine, a nalazi se na adresi Dr. Franje Tuđmana 18. Osobama starije životne dobi nudi sljedeće usluge:

  • boravak u poticajnom i sigurnom okruženju, svakim radnim danom od 08-16h, uz osiguran prijevoz za sve korisnike i topli obrok za socijalno ugrožene korisnike;
  • edukativno-kreativne radionice i trening socijalnih i životnih vještina uboravku,
  • fizikalnu terapiju;
  • mobilni tim za dodatnu podršku korisnicima s početnim stadijem demencije i članovima njihovih obitelji;
  • aktivnosti pomoći u kući za minimalno 16 osoba na području Grada;

Psihosocijalnom podrškom i rehabilitacijom za osobe starije životne dobi, uslugom boravka te osiguravanjem usluge pomoći u kući pružit će se adekvatna skrb koja prevenira prerano hospitaliziranje, bržu progresiju bolesti te institucionalizaciju osoba starije životne dobi. Osnaživanje korisnika u svakodnevnom funkcioniranju provedbom inkluzivnih aktivnosti, omogućavanje sigurnog i adekvatnog okruženja te njihovo uključivanje u usluge zajednice omogućuju duži ostanak korisnika u svom domu i obitelj rasterećuju brige o ovisnom članu. Naime, unaprjeđenje sustava i širenje mreže socijalnih usluga doprinijet će smanjenju socijalne isključenosti te ostvarenju punih potencijala korisnika, istovremeno će članovima obitelji omogućiti više vremena za usklađivanje sa svojim obvezama, što pridonosi osnovnom cilju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a to je rast zapošljavanja, čime se direktno smanjuje mogućnost socijalnog isključivanja i rizika od siromaštva cijele obitelji. Osnivanjem Centra želimo pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije te ujedno podići razinu svijesti lokalne zajednice o potrebama i problemima naših starijih sugrađana.

Projektom Centar za inkluziju Trogir osigurava se model podrške za 32 pripadnika ranjivih skupina s prebivalištem  na području grada Trogira. Također će se osigurati i smještaj za osobe sa statusom beskućnika. Pri odabiru korisnika koristit će se unaprijed dogovoreni kriterij  te će se prednost dati socijalno ugroženima i/ili socijalno isključenim osobama starije životne dobi (iznad 65 godina), a koji žive u samačkim kućanstvima. Usluge za krajnje korisnike su u potpunosti besplatne, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona Centra za socijalnu inkluziju Trogir 021/282-396.