Projekt za POS stanove pri kraju, Grad će urediti pristupnu prometnicu

"U procesu smo osiguravanja sredstava i vjerujem da će do kraja godine započet i projekt izgradnje POS stanova i izgradnja ceste", rekao je gradonačelnik Ante Bilić

Održana je 23. sjednica aktualnog saziva Gradskog vijeća Grada Trogira. Većina točaka dnevnog reda, njih 12 od ukupno 17, ticale su se izvješća o radu gradskih tvrtki i ustanova, kao i izvješća i o radu gradonačelnika za 2023. godinu te o stanju sigurnosti. Točke su usvojene većinom glasova vijećnika. Usvojena je i odluka o dodjeli dozvola za rad na pomorskom dobru uoči nove turističke sezone, no dijelu građana najzanimljivija je odluka o izgradnji pristupne prometnice sa svom pratećom infrastrukturom za zgradu iz programa POS-a koja će se graditi u Planom.

Naime, u ovom trenutku pri samom je kraju izrada projekta za POS stanove te preostaje još utanačiti dio vezan uz HEP-ove instalacije. Do srpnja bi trebao biti predan zahtjev za građevinsku dozvolu, a onda do kraja godine u optimalnoj dinamici i sami radovi.

„Cesta već ima izrađen projekt i dozvolu. U procesu smo osiguravanja sredstava i vjerujem da će do kraja godine započet i projekt izgradnje POS stanova i izgradnja ceste. Cesta će se raditi o trošku Grada i radit će se paralelno s glavnim projektom, samo će se finalno uređenje, asfalt i signalizacija raditi nakon završetka radova na zgradi POS-a”, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.