Grad Trogir kao prioritetni cilj postavio si je ulaganja u nove kapacitete dječjih vrtića, i modernizaciju rada u postojećima. U protekle tri godine realizirana su ulaganja u dječje vrtiće Maslina i Maslačak kroz projekt energetske obnove dviju zgrada ukupne vrijednosti 2,2 milijuna kuna. Suočeni sa sve većom potražnjom za jaslicama, Grad je u vrlo kratkom roku realizirao kupnju novog prostora na Balančanama u sklopu stambene zgrade u predjelu grada koji ima jako puno djece, a ni jednu vrtičku skupinu. Kupnjom prostora 2019. godine u iznosu od 1,2 milijuna kuna i uređenjem tijekom zime u iznosu od 500 000 kuna, konačno su u lipnju, nakon krize prvi mališani krenuli u vrtić „More“. Vrtić je opremljen suvremenom didaktičkom opremom u skladu sa svim EU standardima.

Novi vrtićki kapaciteti u izgradnji su i u naselju Plano, gdje je u tijeku rekonstrukcija postojeće građevine. Grad Trogir je u rujnu 2018. godine na objavljeni Natječaj za provedbu Mjere 7.4 – tip operacije 7.4.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH, podnio prijavu za Projekt, te je dana 21. prosinca 2018. godine, Grad Trogir s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, potpisao Ugovor o financiranju Projekta „„Rekonstrukcija nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano“. Ukupna vrijednost Projekta procijenjena je na 6.475.625,00 kn, od čega se 6.186.300,00 kn odnosi na prihvatljive troškove. Gradu Trogiru su dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.949.040,00 kuna, pri čemu se predmetna sredstva potpore osiguravaju s 85% udjela iz proračuna Europske unije, te s 15% udjela iz državnog proračuna RH. Otvaranje novog vrtića sa dvije skupine, prostorijama za stručnu službu i proširene inovativne programe očekujemo na jesen 2020.

Također, od rujna 2018.  započela je provedba projekta Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – Dječji vrtić Trogir – partner obitelji“. Svrha projekta je unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i uvođenjem novih programa. Projektom se također pružaju besplatni sportski programi za svu djecu, polaznike Dječjeg vrtića „Trogir“, educiraju se djelatnici za što kvalitetnije pružanje usluga institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja, te zapošljavaju stručni suradnici, edukacijski rehabilitator i logoped koji će utvrđivati specifične potrebe djece, stvarati uvjete za uključivanje djece s teškoćama u redovne programe i provoditi individualne terapijske tretmane s djecom s teškoćama, čime se omogućava stvaranje uvjeta za inkluzivni odgoj za djecu s teškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.713.794,21 kn, dok se aktivnosti predviđaju u cjelokupnom trajanju od 30 mjeseci. Nositelj projekta je Dječji vrtić „Trogir“.