„Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“

Grad Trogir je u ožujku 2017. godine, temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., započeo s provedbom projekta „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“. Projekt se odnosio na izradu projektne dokumentacije za obnovu vrijednih kulturno-povijesnih i pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u staroj gradskoj jezgri grada Trogira – Kaštela Kamerlengo, Kule Sv. Marka, Male lože na rivi, Sjevernih i južnih gradskih vrata, spomenika Maršala Marmonta, ali i cjelokupnog prostora Batarije. Projektna dokumentacija obuhvaćala je oko 40-ak projekata, studija i elaborata, od provedbe pripremnih i istražnih radnji, izrade projekta arhitektonsko-konstruktivne sanacije, konzervatorske i restauratorske studije, izrade projekata namjene, uređenja i opremanja Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka, projekata restauratorske obnove i rezidencijalne rasvjete svih objekata obuhvaćenih projektom, projekta urbanističkog i hortikulturnog uređenja prostora Batarije, do izrade razne studijske dokumentacije kao što su plan upravljanja, marketinška studija, povijesne studije fortifikacije grada, studija inovativnih turističkih sadržaja i uprizorenja, studije izvodljivosti i sl. Projekt, čija vrijednost je iznosila 5,5 milijuna kuna, od čega je 4,5 milijuna kuna dobivenih bespovratnih EU sredstva, završen je u prosincu 2020. godine, pri čemu je važno napomenuti da svi objekti i nadalje zadržavaju svoju isključivo javnu i društvenu namjenu.

Po završetku projekta izrađena dokumentacija omogućiti će prije svega arhitektonsko-konstruktivnu sanaciju i restauratorsku obnovu dva najvažnija objekta obuhvaćena ovim projektom i to Kaštela Kamerlengo i Kule Sv.Marka. Izrađenim projektima rekonstrukcije i opremanja Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka, za koje su ishođene građevinske dozvole, definirana je namjena ova dva objekta, dok je projektom hortikulturnog rješenja definirano uređenja okolnog prostora Batarije. Tako je u Kuli Sv. Marka planiran virtualni muzejski prostor, te manji ugostiteljski sadržaj na vrhu kule. Kaštel Kamerlengo zadržati će svoju prvotnu namjenu, polivalentnog otvorenog prostora za scenska, glazbena, filmska i ostala javna događanja, na način da će u dvorištu biti smještena podizna platforma/pozornica i gledalište, dok će unutarnji prostor jugozapadne kule biti namijenjen za tematsku izložbu vezanu uz utvrdu i fortifikacijski sustav Trogira, s naglaskom na sam prostor i nematerijalno izlaganje animiranih slika i projekcija, ali i smještaj infrastrukturnih sadržaja (električnih i strojarskih instalacija, te uređaja za projiciranje). Uz južni zid kaštela, prvenstveno sa svrhom objedinjavanja infrastrukturnih elemenata nužnih za multifunkcionalno korištenje kaštela, te stabilizacije statički narušenog južnog zida, predviđena je nova vanjska struktura otvorenog karaktera na tri razine, u kojeg se smješta nekoliko zatvorenih volumena utilitarne namjene (biljetarnica, sanitarije, spremište inventara), vertikalne komunikacije i dizalo koje će i osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti omogućiti pristup svim novoprojektiranim sadržajima Kaštela Kamerlengo, fleksibilan izložbeni prostor i manja ugostiteljska terasa na posljednjoj razini novoprojektirane strukture. Ovaj projekt koncipiran je također na način da promiče jednake mogućnosti, tako da je svim izrađenim projektima predviđena mogućnost kvalitetnog obilaska destinacije i osobama u s poteškoćama u kretanju, a posebnim sadržajima u samim kulturnim dobrima su za osobe s poteškoćama u razvoju (slijepe i gluhonijeme osobe i sl.), osmišljeni posebni načini prikaza kulturnih dobara i njihovih sadržaja na način da i ove osobe također mogu u potpunosti doživjeti ljepote Trogira.

Izrađenom projektnom dokumentacijom omogućiti će se i restauratorska obnova i rezidencijalno osvjetljavanje svih ostalih spomenika obuhvaćenih ovim projektom, dok će izrađena studijska dokumentacija, omogućiti uvođenje inovativnih turističkih sadržaja i uprizorenja, primjenu definiranog vizualnog identiteta svih spomenika obuhvaćenih projektom, aplikaciju izrađene povijesne studije fortifikacije grada, provedbu plana upravljanja i marketing plana cjelokupnog obuhvata projekta. Dakle realizacijom ovog projekta stvoreni su nužni preduvjeti za pristupanje samoj sanaciji i obnovi svih vrijednih kulturnih dobara obuhvaćenih ovim projektom, kako u smislu očuvanja vrijedne kulturne baštine, ali i njihovog stavljanja u funkciju razvoja turizma, sa svim multiplikativnim efektima koje ono sa sobom donosi.