Sanacija deponija

Nekoliko dana prije roka dovršena je prva faza sanacije trogirskog odlagališta otpada “Vučje brdo”. Oslobođene su nove plohe za odlaganje otpada, tlo je zaštićeno od direktnog kontakta s otpadom te su postavljeni plinski zdenci koji će prikupljati plinove koji nastaju na deponiju. Do kraja godine bit će dovršena i druga faza sanacije koja uključuje protupožarni sustav i hidrante, ali najveći dio posla je napravljen. Ovim projektom Trogir je riješio pitanje odlaganja otpada te osigurao dovoljan prostor za naredne četiri godine u skladu s trenutnim opterećenjem. Ukupna vrijednost sanacije deponija je oko 12 milijuna kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira 60 posto sredstava. Video saniranog deponija može se vidjeti ovdje: youtu.be/46HEtsp0dYQ, a deponij prije sanacije ovdje: youtu.be/k8O-HqYeZ3Q

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Do kraja ljeta bit će dovršena izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta koje će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 5.611.605,00 HRK, od čega se 5.273.388,75 kuna odnosi na prihvatljive troškove, te su sukladno intenzitetu potpore, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni Projekt, Gradu Trogiru dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.482.380,44 HRK. Projekt se financira iz Kohezijskog fonda, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020.