Ukupna vrijednost projekta, što ujedno predstavlja i prihvatljive troškove projekta, iznosi 1.592.075,00 kuna, te su sukladno intenzitetu potpore u visini od 80%, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1.273.660,00 kn. Sukladno potpisanom Sporazumu o partnerstvu, s obzirom na aktivnosti koje provodi Prijavitelj odnosno Partner, JU „More i krš“ sudjelovati će u provedbi projekta s vlastitim sredstvima u iznosu od 138.650,00 kn, a Grad Trogir s vlastitim učešćem u visini od 179.765,00 kn.