info.trogir.hr

Projekt naziva COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices – ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koju gradovi i općine pružaju  građanima izgradnjom kapaciteta lokalnih službenika i podizanjem kvalitete javne usluge kroz jačanje vještina, komunikacije i suradnje. Radi se o međunarodnom projektu koju financira EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, sa vodećim partnerom Ujbuda (Mađarska), ekspertnim partnerom Apenhet – Oslo (Norveška) te Pragom 6 (Češka), Aradom (Rumunjska) i Kallitheom (Grčka).

 

Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete javnih usluga koje pružaju općine razvojem kompetencija općinskih djelatnika. U okviru projekta će se kroz edukacije provoditi implementacija komunikacijskih, interkulturalnih i vještina rješavanja problema zaposlenika općina sudionica. Na ovaj način želimo pridonijeti što učinkovitijem odnosu lokalne samouprave (uključujući njihove institucije) i stanovništva.

Ciljna skupina projekta su djelatnici jedinica lokalne samouprave koji sudjeluju u projektu, koji su svakodnevno uključeni u pružanje javnih usluga, a koji će svoje svakodnevne poslove moći učinkovitije obavljati uz pomoć vještine koje se razvijaju tijekom treninga

Budžet:

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta (100%): 1 181 489 EUR

Ukupna potpora za projekt (85%): 1 043 004 EUR

Trajanje: 1. srpanj 2021. – 31.12.2023.

 

U sklopu projekta održano je 5 studijskih putovanja i završna konferencija u Pragu gdje su predstavljeni svi rezultati projekta – razvijenih 5 kurikuluma za ključne teme kompetencija javnih službenika, te održani treninzi djelatnika u svim partnerskim gradovima.

Svi materijali su dostupni za daljnje korištenje:

 

Više o projektu: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/europai-unios-palyazatok/competence-kompetenciafejlesztes-onkormanyzati-szakemberek-reszere-a