Projekt naziva COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices – ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koju gradovi i općine pružaju  građanima izgradnjom kapaciteta lokalnih službenika i podizanjem kvalitete javne usluge kroz jačanje vještina, komunikacije i suradnje. Radi se o međunarodnom projektu koju financira EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, sa vodećim partnerom Ujbuda (Mađarska), ekspertnim partnerom Apenhet – Oslo (Norveška) te Pragom 6 (Češka), Aradom (Rumunjska) i Kallitheom (Grčka).

 

Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete javnih usluga koje pružaju općine razvojem kompetencija općinskih djelatnika. U okviru projekta će se kroz edukacije provoditi implementacija komunikacijskih, interkulturalnih i vještina rješavanja problema zaposlenika općina sudionica. Na ovaj način želimo pridonijeti što učinkovitijem odnosu lokalne samouprave (uključujući njihove institucije) i stanovništva.

Ciljna skupina projekta su djelatnici jedinica lokalne samouprave koji sudjeluju u projektu, koji su svakodnevno uključeni u pružanje javnih usluga, a koji će svoje svakodnevne poslove moći učinkovitije obavljati uz pomoć vještine koje se razvijaju tijekom treninga

Budžet:

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta (100%): 1 181 489 EUR

Ukupna potpora za projekt (85%): 1 043 004 EUR

Trajanje: 1. srpanj 2021. – 31.12.2023.

 

U ožujku je održano prvo studijsko putovanje u Ujbudu (Budimpešta) gdje smo se upoznali sa sustavom socijalne skrbi u tom gradu, kao i sa izazovima s kojima se susreću djelatnici u sustavu pružajući veliki broj socijalnih usluga. (slike posjete u prilogu)

Također, provedena su i istraživanja o kvaliteti javne usluge u percepciji građana Trogira kao i istraživanje među djelatnicima gradske uprave o načinima za poboljšanje kvalitete rada djelatnika. Rezultatai će biti predstavljeni na Launch eventu, 26. travnja 2022., a služit će kao smjernice za razvoj kurikuluma i trening programa u nastavku projekta.

Više o projektu: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/europai-unios-palyazatok/competence-kompetenciafejlesztes-onkormanyzati-szakemberek-reszere-a