Program POS-a u Trogiru ide dalje: raspisan natječaj za izradu projektne dokumentacije

Ovo je iznimno važan socijalni, infrastrukturni i demografski projekt u Trogiru i prilika mnogim mladim obiteljima da po povoljnoj cijeni riješe svoje stambeno pitanje, rekao je gradonačelnik

Nakon što je Grad Trogir odradio sve potrebne predradnje, uključujući kupnju zemljišta i ishođenje lokacijske dozvole za pristupnu prometnicu, donošenje drugih potrebnih odluka za pokretanje programa POS-a i prikupljanje potrebne dokumentacije za zemljište na kojoj je planirana izgradnja te prebacio prava na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, program izgradnje POS-ovih stanova u Planom ide dalje. APN je objavio natječaj za izradu projektne dokumentacije višestambene zgrade s 36 stanova s pripadajućim parkirnim mjestima. Detalji se mogu vidjeti na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4667661.

Predviđeno otvaranje ponuda je 4. veljače i ako sve bude u redu, nakon toga uslijedio bi natječaj za izvođača radova te bi se do kraja godine pristupilo gradnji.

Podsjetimo, u cilju rješavanja stambenih potreba građana Grada Trogira putem programa društveno poticane stanogradnje, Grad Trogir i APN su tijekom 2019. godine započeli suradnju s ciljem pokretanja aktivnosti na realizaciji Programa POS-a u predjelu Plano. Grad Trogir je na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POS-a, objavio i proveo Javni poziv za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a te 30. lipnja 2020. godine utvrdio konačnu Listu sa 63 kandidata. Prema praksi i iskustvima APN-a, u pravilu 50 posto aplikanata u međuvremenu odustane od interesa za stan što ne isključuje mogućnost da se na parceli u Planom u budućnosti gradi još stambenih objekata jer je predviđeni broj mogućih stanova oko stotinu. Ovo je, dakle, prva faza projekta, s mogućnošću izgradnje još stanova.

„Drago nam je da ovaj projekt ide dalje. Ako sve bude po planu, na parceli u Planom bit će gradilište već ove godine. Ovo je iznimno važan socijalni, infrastrukturni i demografski projekt u Trogiru i prilika mnogim mladim obiteljima da po puno povoljnijoj cijeni nego je tržišna riješe svoje stambeno pitanje i jedno od najvažnijih egzistencijalnih pitanja. Posebno je to važno kad znamo kakve su cijene nekretnina na Jadranu. Također, ovime dodatno urbaniziramo Plano koje je u samo par godina od rubnog i zanemarenog naselja postalo ugodno za život. Tu je novi vrtić, novo igralište, upravo se gradi kanalizacija, nedavno je napravljen nogostup, uređene su mnoge manje prometnice, a uskoro će tamo biti dom za brojne mlade obitelji“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.