Profil Grada Trogira

Podaci o Naručitelju:

GRAD TROGIR
Trg Ivana Pavla II br.1/II
Trogir
21220

MB:2545004
OIB:84400309496

Telefon:021/800- 401

Glavna adresa Naručitelja (URL): www.trogir.hr

Na zahtjev natjecatelja, koji se natječu za poslove nabave javnih radova, roba i usluga, Grad Trogir odnosno nadležni Upravni odjel u dijelu svojih poslova i  odgovornosti može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim Ugovorima (u prilogu niže).

Temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) na zahtjev izvođača radova ili dobavljača roba i usluga, nadležni Upravni odjel u dijelu svojih poslova i odgovornosti, može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima. Potvrda se izdaje u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima sadržava sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana,
  2. predmet ugovora,
  3. vrijednost ugovora,
  4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
  5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Natjecatelji koji su radili za Grad Trogir obrazac Potvrde mogu popuniti i dostaviti u Grad Trogir odnosno nadležni Upravni odjel na ovjeru putem pisarnice, e-maila: javna.nabava@trogir.hr  ili putem telefaksa broj: 021/800-408.