Postupak kod pojave bolesti gosta u turističko smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19

  1. Nužni preduvjeti:
  • Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirati će dodatne pružatelje zdravstvene zaštite za goste turističkih smještajnih objekata prvenstveno kroz organizaciju turističkih ordinacija odnosno ordinacija koje će biti nadležne za pojedine smještajne objekte.
  • Na područjima koja prihvaćaju turiste lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati će kapacitete za pravovremenu dijagnostiku COVID-19…..