Plastic Smart Cities radionica na temu smanjenja plastičnog otpada 28. i 29.6. u vijećnici

U ponedjeljak i utorak, 28. i 29. lipnja, u Gradskoj vijećnici Grada Trogira održat će se dvodnevna radionica na temu smanjenja plastičnog otpada.

Radi se o inicijativi Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u suradnji s WWF Mediterranean, u koju se Trogir uključio prošle godine kao drugi grad u Hrvatskoj iza Dubrovnika. Naziv projekta je “Plastic Smart Cities Croatia” i trajat će dvije godine, a Grad Trogir će kao partner provedbom projektnih aktivnosti doprinijeti smanjenju plastičnog otiska u različitim segmentima društvenog života i lokalne zajednice te potaknuti upotrebu alternativnih rješenja za otpadnu plastiku. Projektom će se također nastojati podignuti svijest građana i javnosti o problematici plastičnog otpada. Ovaj projekt predstavlja nastavak djelovanja Grada Trogira u smjeru poticanja održivog razvoja i razvoja održivog turizma na području grada, koji je započeo prošle godine kada je Trogir u potpunosti izbacio jednokratnu plastiku iz Gradske uprave, ali i poduzeo i pokrenuo niz ‘zelenih’ projekata kao što je sanacija deponija, otvaranje reciklažnog dvorišta, energetska obnova javnih zgrada itd.
Na radionicu su pozvani predstavnici medija, drugih zainteresiranih javnosti i građani.
AGENDA:
ponedjeljak, 28.6.
09:30 – 09:50 h   uvodna riječ
09:50 – 10:00 h    potpisivanje Akcijskog plana s gradonačelnikom Grada Trogira
10:00 – 10:30 h    konferencija za medije
10:30 – 11:00 h   pauza za kavu i dolazak gostiju na Javnu tribinu
11:00 – 11:30 h     predstavljanje Plastic Smart Cities inicijative WWF-a & For Plastic Free Croatian Island projekta Udruge Sunce Split
11:30 – 12:45 h   Predstavljanje Akcijskog plana i projekta za javnost – javna tribina
12:45 – 13:30 h    razgovor o implementaciji sustava gospodarenja otpadom od-vrata-do-vrata u Gradu Trogiru
13:30 – 14:30 h    pauza za ručak
14:30 – 15:30 h    izrada okvira za donošenje komunikacijskog/edukacijskog plana (identifikacija ključnih ciljeva i aktivnosti)
15:30 – 16:00 h    dogovor o Plastic Free događanjima u Trogiru (rujan i prosinac 2021.)
16:00 – 16:30 h    pauza za kavu
utorak, 29.6.
09:30 – 09:45 h  obraćanje predstavnika Grada Trogira i pozdravni govor voditelja projekta
09:45 – 10:00 h  uvodna riječ o Akcijskom planu i SUP Direktivi (EU)
10:00 – 10:30 h  pauza za kavu
10:30 – 11:30 h  TEMATSKA CJELINA 1: sustav gospodarenja otpadom i ponovna upotreba u gradu Trogiru (aktivnosti i mjere)
11:30 – 12:30 h  TEMATSKA CJELINA 2: smanjenje nastanka plastičnog otpada (aktivnosti i mjere)
12:30 – 13:30 h  pauza za ručak
13:30 – 14:30 h  TEMATSKA CJELINA 3: zajednički napori zajednice (komunikacija, edukacija i aktivno sudjelovanje javnosti)
14:30 – 14:35 h   zatvaranje radionice
14:35 – 15:00 h   pauza za kavu
*Na kraju svake tematske cjeline, predviđeno je 30 min za pitanja publike.