Participativno budžetiranje

Grad Trogir od 2018. godine provodi projekt participativnog budžetiranja kroz koji želi uključiti građane u planiranje proračuna.

Dok će Grad i pored ovog projekta ulagati u veće strateške i infrastrukturne projekte, ovim projektom želi uz suradnju s građanima riješiti manje komunalne, prometne i infrastrukturne nedostatke na području svih 9 mjesnih odbora te uključiti građane u politički život grada.

Projekt funkcionira tako da početkom rujna svake godine građani šalju prijedloge malih investicija, prijedlozi se zaprimaju te financijski i tehnički evaluiraju. Potom slijede javne tribine u svim mjesnim odborima gdje se prezentiraju pristigli prijedlozi te prisutni građani imaju pravo dati glas onima koje smatraju prioritetima. Ukupan budžet za projekt “I tebe se pita!” iznosi 240.000 eura koje se dijele proporcionalno broju stanovnika određenog mjesnog odbora.

Nakon izglasavanja projekata, Grad preuzima obvezu da ih realizira u sljedećoj proračunskoj godini. Cijelu dinamiku projekta Grad redovito objavljuje putem službenih kanala.

Participativno budžetiranje podrazumijeva projekte uređenja objekta komunalne infrastrukture s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora. To su, uvjetno rečeno,  manji projekti, ali istovremeno oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina.

To su:

→ Uređenje javnih zelenih površina

→ Uređenje pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)

→ Postavljanje zaštitnih ograda i branika

→ Opremanje plaža

→ Izgradnju ogradnih zidića

→ Uređenje dječjih igrališta

→ Postavljanje sprava za rekreaciju odraslih

→ Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa…)

→ Postavljanje autobusnih čekaonica

→ Sanaciju divljih deponija

→ Uređenje javno prometnih površina (kolnika, parkirališta) na nerazvrstanim cestama

→ Uređenje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje (kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu)

→ Uređenje nerazvrstanih cesta, tj. onih koje nisu pod upravom ŽUC-a i HC-a

→ Izgradnja odvodnih kanala

→ Postavljanje vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama

→ Postavljanje svjetlosne signalizacije (semafora, treptača…) na nerazvrstanim cestama

→ Postavljanje horizontalne signalizacije – iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi… na nerazvrstanim cestama

→ Uređenje trgova

→ Postavljanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina