Ostvareni preduvjeti za proširenje gradskog groblja

Groblje će se proširiti s istočne strane, a usvajanjem ove odluke stvoreni su preduvjeti za novih 30-ak mjesta do kraja 2024.

Gradsko vijeće Grada Trogira održalo je posljednju ovogodišnju sjednicu, 20. u aktualnom sazivu. Sjednica je bila tehničke prirode, uključujući usvajanje rebalansa proračuna.

„Sada su detaljno poznati prihodi i rashodi pa je ovo bila jedna uobičajena formalna odluka“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Najvažnije odluke s posljednje sjednice tiču se izmjena Urbanističkih planova uređenja groblja u cilju uređenja proširenja te ugostiteljsko-turističke zone Sv. Križ zbog usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Grada iz 2020., te kako bi se ostvarila mogućnost da sve čestice imaju pristup na prometnicu.

„Cilj nam je da krenemo u proširenje groblja, svjesni kolika je potreba za novim grobnim mjestima. Groblje će se u budućnosti proširiti s istočne strane, a usvajanjem ove odluke stvorili smo preduvjete da novi UPU bude početkom 2024. i već tijekom godine uređenje postojećeg groblja s 30-ak novih mjesta“, rekao je gradonačelnik.