Osigurani svi preduvjeti za projekt POS stanova u Trogiru i izgradnju nove sportske dvorane

Na 28. sjednici Gradskog vijeća usvojene su i odluke vezane uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za uređenje plaže u Saldunu i za uređenje šetnice Brigi-Lokvice

Na danas održanoj 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira usvojeno je svih 13 točaka dnevnog reda, od čega većina jednoglasno. Sjednica je održana u Vatrogasnom domu umjesto u Gradskoj vijećnici, u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Među najvažnijim točkama dnevnog reda bila je ona koja se tiče izgradnje POS stanova u Planom. Naime, usvojene su posljednje dvije potrebne odluke – odluka o kupnji preostalog dijela zemljišta za pristupnu cestu lokaciji novih stanova te odluka o prijenosu prava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

„Ovime smo naš dio posla završili i sada APN ima sve preduvjete za početak realizacije projekta, odnosno ishođenje građevinskih dozvola i potpis ugovora s kupcima stanova. Također, usvojena je odluka vezana uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za uređenje plaže u Saldunu i uređenje šetnice Brigi-Lokvice, od sportske Lučice do Pantana. Vjerujem da ćemo uskoro imati i te građevinske dozvole za nama jako važne investicije“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić i istaknuo zadovoljstvo što unatoč gospodarskoj krizi koja je nastupila uslijed epidemije koronavirusa Grad nije bio primoran obustavljati nijedan veći projekt.

Među njima je i izgradnja sportske dvorane. 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira Usvojena je odluka o izradiUPU Krban nakon što je Grad riješio sudski spor vezano uz zemljište te danas raspolaže s 12.000 kvadrata na kojima će se graditi nova sportska dvorana.

„Ova koju sada imamo je nedostatna za potrebe našeg grada. Nedovoljan je broj raspoloživih termina jer se ujedno koristi i za školske potrebe i za potrebe sportskih klubova. Ovime smo riješili jedan od prvih i vrlo važan korak u procesu pripreme dokumentacije. Sada nastavljamo s pripremom ostalog i vjerujem da ćemo kroz godinu i pol dana imati sve potrebne dozvole, a nakon toga krenuti u realizaciju tog neophodnog i važnog objekta“, istaknuo je gradonačelnik.

Usvojen je i rebalans gradskog proračuna kojim su redefinirani prihodi i rashodi, u skladu s novonastalom situacijom zbog koje su gradski prihodi znatno smanjeni. Unatoč tome, znatno je povećano korištenje fondova Europske unije i ostalih vanproračunskih fondova, za preko 400 posto. Tim sredstvima financirali su se mnogi projekti, od vrtića Plano, do novog reciklažnog dvorišta, sanacije deponija, izgradnje lukobrana na Lokvicama…

„Gradske financije su stabilne. Ove godine donesenim mjerama uspjeli smo očuvati gradski proračun i osigurati 7,5 milijuna kuna uštede i potpora. Sada planiramo proračun za 2021. godinu i ono što možemo reći je da će funkcioniranje Grada, kao i usluge koje pruža građanima, ostati na nivou te da ćemo pronaći način kako da nastavimo sa svim važnim projektima“, rekao je gradonačelnik.

Usvojena je i odluka o imenovanju nove ravnateljice Dječjeg vrtića Trogir, a tu će funkciju obnašati Lovorka Buotić.

Bilo je govora i o obnovi starog čiovskog mosta koji bi sljedeće godine trebao doživjeti potpunu rekonstrukciju.

„Radi se o investiciji koja nam je također neophodna jer je most u zaista lošem stanju. Prošli tjedan potpisan je ugovor s izvođačem radova, a ono što se još rješava je regulacija pješačkog prometa koji u periodu obnove neće biti moguć preko starog mosta. Inzistirali smo na tome da se osigura pješački promet s čiovske na gradsku rivu. Jedna od opcija je ponton, a druga brodska linija, ali svakako bit će nađeno adekvatno rješenje. Ono što je sigurno je da ćemo dobiti sigurniji most za promet pješaka i vozila i ljepšu vizuru grada. Rok za završetak je osam mjeseci od početka radova za koje se nadamo da će početi do kraja godine. Sigurno će periodično biti gužvi pa molimo građane za strpljenje, ali projekt je nužan i neodgodiv“, poručio je gradonačelnik.