Obavijest – Obustava rada sa strankama i organizacija rada gradske uprave Grada Trogira