Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke Grada Trogira

Grad Trogir ima novi žiro račun!

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Trogir promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.

Grad Trogir posluje sa Raiffeisenbank Austria d.d., a novi podaci glase:
IBAN: HR4824840081846300007
SWIFT: RZBHHR2X

Sva plaćanja (npr. komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i ostalo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR4323900011846300007) potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR4824840081846300007.

Napomena:
Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako ste korisnik Internet bankarstva!