Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke Grada Trogira

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Trogir promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.
Grad Trogir posluje sa ERSTE&STEIERMӒRKISCHE BANK d.d., a novi podaci glase:

IBAN: HR1424020061846300007

SWIFT: ESBCHR22

Sva plaćanja (npr. komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i ostalo) koja su se do sada vršila na stari broj računa (HR4824840081846300007), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR1424020061846300007.

Napomene:

Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka.

Evidentirajte promjenu ako ste korisnik Internet bankarstva.