Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/22) od 8. rujna 2022. propisani su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi  iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

Prema spomenutoj Odluci, iznos jednokratnog novčanog dodatka određuje se prema iznosu mirovine.
Stoga će se korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

  •  do 1.850,00 kuna isplatiti jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna
  •  od 1.850,01 do 2.350,00 kuna 900,00 kuna
  •  od 2.350,01 do 3.350,00 kuna 600,00 kuna te
  •  od 3.350,01 do 4.360,00 kuna 400,00 kuna.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022.
Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022. Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

više informacija na: www.hzmo.hr