OBAVIJEST GRAĐANIMA O SLANJU OPOMENA

Obavještavaju se građani da će Grad Trogir u narednom periodu poslati opomene  za sva neutužena dospjela dugovanja koja dužnik ima prema Gradu Trogiru koja nisu u zastari, sukladno čl. 5. Procedure utvrđivanja, evidencije i naplate potraživanja (klasa: 011-01/18-01/28, urbroj: 2184/01-30/01-18-1) od 20.12.2018.g.

Opomene sadrže iznos ukupnog neutuženog dugovanja i specifikaciju računa za sve otvorene stavke.

Za sve nejasnoće u vezi opomena možete se obratiti svakim radnim danom u vremenu od 08.00-12,00  sati na brojeve telefona:

  1. 021/ 800-424, Ivana Marić, ivana.maric@trogir.hr
  2. 021/ 800-420, Fani Ćorić, fani.coric@trogir.hr
  3. 021/ 800-428, Tonka Muštra, tonka.mustra@trogir.hr

 

GRAD TROGIR