Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 21. listopada 2020.g.

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 17. srpnja 2020.g.

17. srpnja 2020.g. (PETAK) s početkom u 17. srpnja 2020.g. (PETAK) s početkom u 09:00 sati u zgradi Kneževa dvora09:00 sati u zgradi Kneževa dvora.

Javni poziv za dostavom Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima u 2019. godini

Javni natječaj / Javni poziv za financiranje Programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje za 2020. godinu

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Trogira za 2020. godinu su: javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturim sportu, humanitarnoj skrbi, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, neformalnom obrazovanju djece i mladih, brige i skrbi o umirovljenicima, braniteljima i njihovim obiteljima, u području protupožarne zaštite i spašavanja turizma i ostalih društvenih djeltnosti.