Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-4423/2024AR predlagatelja Ivica Ivković – kat.č.br. 3388/2 k.o. Trogir

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-49248/2022AR predlagatelja Srećko Perić, Neda Perić – k.č. 4564/11, 4564/24, k.o. Drvenik

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-25443/2323 predlagatelj Milan Karanušić – k. č. 3546/11, k.o. Trogir (Plano)

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-49528/2023AR, predlagatelj Nedeljko Svilan čest.zem. 753/3 k.o. Žedno

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-20385/2022, predlagatelj Mario Zulim čest.zem. 2690/2 k.o. Trogir

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-48106_2023, predlagatelj Lenka Erceg čest.zem. 2256_2 k.o. Trogir

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-17563_2022 po prijedlog Danijela Obranića za č.z. 2941_3 i 2942_2 k.o. Trogir

Oglas o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik