Regulacija prometa za vrijeme odvijanja radova izvanrednog održavanje ulice Tina Ujevića

Izviješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Krban

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Krban

Odluka o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Krban za ponovnu javnu raspravu

Obavijest o sklapanju Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat “Postrojenje za proizvodnju betona u naselju Plano, Grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija”

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Krban

Odluka o imenovanju članova kulturnog vijeća grada Trogira

Odluka o proglašenju sajamskih dana

Obavijest o zatvaranju za sav promet prijelaza preko starog mosta u Trogiru (ŽC 6291)