Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Javna edukacija za sve potencijalne prijavitelje na Javni natječaj organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu

Zaključak o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Odluka o imenovanju povjerenstva za rješavanje prigovora kod natječaja za financiranje javnih potreba Grada Trogira u 2023.g.

Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za financiranje javnih potreba Grada Trogira u 2023.g.

Odluka o imenovanju povjerenstva za kontrolu formalnih uvjeta natječaja za financiranje javnih potreba Grada Trogira u 2023.g.

Obavijest učenicima i studentima o potpisivanju Ugovora o stipendiranju

Tribina na temu „ Odvojeno prikupljanje otpada“

Obavijest o provođenju vježbe operativnih snaga civilne zaštite Grada Trogira

Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU 10