Natječaj za davanje u zakup javnih površina za prodaju grožđa

Javni natječaj za prijam u službu u UO za komunalno gospodarstvo i investicije na radna mjesta komunalno-prometni redar -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu u UO za urbanizam i prostorno uređenje na radna mjesta viši stručni suradnik zadužen za urbanizam i prostorno uređenje -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu u UO za komunalno gospodarstvo i investicije na radna mjesta: 1. Savjetnik za održavanje i građenje komunalne infrastrukture – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 2. Komunalno – prometni redar -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – administrativni referent za poslove arhive i pisarnice

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – savjetnik pri Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda Matije Gupca 3

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – savjetnik za računovodstvo i proračun

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – administrativni referent za poslove arhive i pisarnice

Javni natječaj za financiranje programa / projekata civilnog društva za 2022. godinu