Opskrba otočnih gospodarskih subjekata vodom

Javni uvid u Prijedlog granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik

Javni poziv za sudjelovanje na projektu “Zaželi – podrška za život u vlastitom domu”

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja

Oglas o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma