Oglas o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma