Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Trogira

Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji u škol./akad. 2023.-2024. g.

Javni poziv za financiranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2024. godinu

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Grada Trogira

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024.godini iz Proračuna Grada Trogira u 2024.godini

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Trogira u školskoj i akademskoj 2023./2024. godini

Dokumentacija za nadmetanje povodom dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu