Javni natječaj za prijam u službu u UO za komunalno gospodarstvo i investicije na radno mjesto Savjetnik za investicije i EU fondove -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu u UO za urbanizam i prostorno uređenje na radno mjesto viši stručni suradnik zadužen za urbanizam i prostorno uređenje -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu u UO za komunalno gospodarstvo i investicije na radno mjesto komunalno – prometni redar –1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji u škol./akad. 2022./2023. g.

Javni natječaj / Javni poziv za financiranje Programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2023. godinu

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2023.godini iz Proračuna Grada Trogira u 2023.godini

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Trogira u školskoj 2022./2023.g.

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja  za davanje u zakup javne površine “Zimska adventura 2022” za prodajne kućice

Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir – NN 106/2022

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za prodaju grožđa