Građevinska dozvola – Grad Trogir

Građevinska dozvola – Županijska uprava za ceste Split

Građevinska dozvola – Bruno Novosel

Građevinska dozvola – Ivona Vukman, Svjetlana Britvić

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvola – Grad Trogir (Vučje brdo – Plano)

Građevinska dozvola – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Građevinska dozvola – Jadre Barada

Građevinska dozvola – Ljubica Karin

Građevinska dozvola – Grad Trogir

Građevinska dozvola – Tončica Prodan