Rješenje o izvedenom stanju – Poziv za uvid u spis – Jure Botica i Ružarija Karmela Botica

Utvrđivanje građevne čestice – Poziv za uvid u spis – Nenad Radenković