Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-30530/2023 – k.o. Trogir – predlagatelji Jakov Ivković po. Ante, Jakov Ivković pok. Ivana, Željana Ivković, Josip bepo Ivković, Nediljka Ivković

Oglas o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-7576/2024 predlagatelja Joška Bilića – kat.č.br. 320/15 k.o. Trogir

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-4423/2024AR predlagatelja Ivica Ivković – kat.č.br. 3388/2 k.o. Trogir

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-282162021 k.o. Žedno (Siniša Božić)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-29251/2021 k.o. Žedno (Milan Brkan, Jerko Brkan, Ivana Agić, Ivan Brkan)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-46594/2022 k.o. Trogir (Željko Vrbat, Ante Vrbat, Branko Vrbat)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-14263/2023 k.o. Trogir (Miodrag Guina)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-25134/2023 k.o. Trogir (Tonka Emer)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-32451/2021 k.o. Trogir (Jakica Ševo, Tajmira Jakovljev, Olga Sršić, Erminija Brčić, Biserka Vukušić)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-3495/2021 k.o. Žedno (Katarina Hodak i Mario Hodak)