Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-31705/2021 – Danijela Čatlak

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-883/2021 – Ivo Stenić

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-4282/2021 – Ante Maravić

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-37486/2020 – Ante Šoda Cotić

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-20902/2020 – Vedrana Miše

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-26918/2020 – Tomislava Belas, Alenka Belas i Miroslav Belas

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-14604/2021 – Vesna Mamut

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-10791/2021 – Vinko Hrabar

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-24641/2021 – Ante Novak

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-8213/2021 – Jure Mirat i Ljiljana Poljičanin