Konačna Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje

Dana 12. lipnja 2020. godine je objavljen Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira, KLASA: 940-01/19-01/146, URBROJ: 2184/01-33/07-20-193, 05. lipnja 2020. god.

Na istu isti prijedlog liste su se mogli podnositi prigovori gradonačelniku Grada Trogira od dana objave 12. lipnja 2020. godine do najkasnije 23. lipnja 2020. godine.

Nakon što je odlučeno o zaprimljenim prigovorima, objavljuje se konačna Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na području Grada Trogira, KLASA: 940- 01/19-01/146, URBROJ: 2184/01-30/01-20-205, 30. lipnja 2020. god.