Kapitalni projekt Izgradnja pristupne ceste sa parkiralištem Brigi – Lokvice

U studenome 2020 godine započeti su radovi na izgradnji parkirališta s pristupnom cestom u ukupnoj vrijednosti od 1.314.705,56 kn sa pdv-om a koje sufinancira Splitsko Dalmatinska Županija u iznosu od 500.000,00 kn. Nakon provedenog postupka javne nabave, radovi su ugovoreni s tvrtkom Građevno Zec d.o.o. iz Splita, te radovi teku prema ugovorenoj dinamici te je planiran završetak do proljeća.