Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Trogira

Javni poziv traje do 11. svibnja 2023., a birat će se ukupno 5 članova Vijeća

Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u području kulture i umjetnosti na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Trogira

Vijeće se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike Grada Trogira i mjera za njezino provođenje, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Trogir, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Trogira.

Vijeće se osniva za slijedeća područja i djelatnosti:

– Knjigu i nakladništvo

– Dramsku i plesnu umjetnost

– Glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

– Vizualne umjetnosti

– Međunarodnu kulturna suradnja

– Kulturno-umjetnički amaterizam

– Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

– Audiovizualnu djelatnost

– Zaštitu, obnovu i očuvanje kulturne baštine

Vijeće ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća. Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju poslova i zadaća zbog kojih je Vijeće osnovano. Na temelju prispjelih prijedloga, Gradonačelnik odlukom imenuje predsjednika i članove Vijeća, vodeći računa o njihovoj stručnosti. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine. Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa, kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Uz pisani i obrazloženi prijedlog kandidata (Prijavnica predlagatelja kandidata za člana Kulturnog vijeća Grada Trogira) za izbor članova Vijeća, potrebno je dostaviti i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o prihvaćanju prijedloga kandidature za člana Vijeća.

Predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata za člana Vijeća.

Javni poziv traje do 11. svibnja 2023.