PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA PJEŠAČKOG MOSTA U FOŠI U TROGIRU

EV.BR: 08/22 MV

Rok predaje natječajnih radova je 12.travnja 2022.g. do 16:00 u Društvu arhitekata Split (DAS)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5946346