Nabava opreme (elektroakustika, gledalište i pomične pregrade te ostala oprema) za novi edukacijsko-kulturni centar u sklopu projekta Adaptacija kino dvorane Ev.br.– 02/23 VV

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7366885