Nabava uređaja za automatsku identifikaciju spremnika komunalnog otpada s ugradnjom na komunalna vozila Ev.br.12/23 MV

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7216808