Edukacija za prijavu na Javni poziv – 3.10.2023. – utorak

Na edukaciji detaljno će se proučiti pravila te postupci "Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu"