Izložba radova pristiglih na natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja pojasa Soline – tržnica

Izložba se otvara u petak 1. ožujka, a bit će otvorena do 8. ožujka

U petak, 1. ožujka 2024. u 18:00 sati u Muzeju grada Trogira – Galeriji Cate Dujšin Ribar održat će se otvaranje izložbe natječajnih radova pristiglih na Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru. Izložba će biti otvorena do 8. ožujka, od ponedjeljka do petka, od 10:00 do 13:00 sati.

Grad Trogir je krajem 2023. godine pokrenuo Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja UREĐENJA KULTURNO-POVIJESNE CJELINE SOLINA I TRAVARICE U TROGIRU, kako bi se dobilo najbolje urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru, koje treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.

Glavni cilj Projektnog natječaja bio je dobiti najbolje integralno urbanističko rješenje cijeloga obuhvata te najbolje arhitektonsko rješenje za ZONU „A“ – Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, ZONU „D“ – Tržnicu i ZONU „E“ – Dužobalnu šetnicu i prometnice. Tri navedene zone, „A“, „D“ i „E“, predviđene su za realizaciju, te će se za njih u daljnjim fazama ugovoriti izrada projektno-tehničke dokumentacije, dok će za preostali dio obuhvata natječaja – ZONU „B“ – Garažni objekt i ZONU „C“ – Hotel, urbanistička rješenja služiti za detaljnije definiranje urbanih pravila.

Projektni natječaj je proveden u skladu sa ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Projektni natječaj raspisan je dana 31. listopada 2023. godine kao javni, otvoreni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni, s rokom dostave natječajnih radova do 10. siječnja 2024. godine. U definiranom roku za predaju natječajnih radova pristiglo je ukupno 10 radova, pri čemu je nakon pregleda pristiglih radova od strane imenovane Tehničke komisije, u sastavu Daša Gazde, dipl.ing.arh. i Maja Milutin, dipl.ing.arh., u smislu usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga, svih deset radova ostvarilo pravo daljnjeg sudjelovanja u postupku ocjenjivanja.

Imenovani Ocjenjivački sud, u sastavu Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., Ante Bilić, dipl.ing.građ., Filip Vidović, mag.ing.arch., dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., Jasna Popović, dipl.pov. umjetnosti i etnologinja, Luka Cvitan, mag.ing.arch. kao zamjenik člana ocjenjivačkog suda i Vesna Hrga Martić, mag ing.prosp.arch, kao stručni savjetnik, u nazočnosti članova Tehničke komisije i tajnika natječaja, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., na sjednicama održanim 20. i 21. siječnja 2024., te 1. veljače 2024. godine izvršio je temeljem kriterija za ocjenjivanje natječajnih radova definiranih u natječajnom zadatku, temeljem kojeg je predmetni projektni natječaj i raspisan, ocjenjivanje svih pristiglih natječajnih radova i donijelo većinom glasova Odluku o rangiranju Natječajnih radova, te je Grad Trogir, kao Raspisivač natječaja, dana 9. veljače 2024., temeljem iste donio Odluku o rezultatima projektnog natječaja, sukladno kojoj je nagrađeno sljedećih pet natječajnih radova:

 1. NAGRADAdodijeljena je radu pod šifrom broj „10“
  Autori: MVA/Mikelić Vreš Arhitekti i Studio SOL (landscape)
  Projektni tim: Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Stanislava Odrljin, dipl.ing.arh. MBLandArch, Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Fran Stanić, mag.ing.arh., Carla Coromina Cabeceran, dipl.ing.arh. MBLandArch, Lucija Duduković Petyo, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arh., Matea Kanjer, mag.ing.arh. i Alma Sekondo, mag.ing.arh.
  Suradnik: Matija Brčić
 2. NAGRADAdodijeljena je radu pod šifrom broj „8“
  Autori: Lea Pelivan, dipl.ing.arh. i Toma Plejić, dipl.ing.arh.
  Suradnici: Domagoj Leko, m.i.a., Matija Poštenik, m.i.a., Luka Bosnić, m.i.a., Izvor Simonović Majcan, dipl.ing.arh., Paula Dagmar Petrović, m.i.a. i Nin Nekoksa, stud.arhitekture
 3. NAGRADAdodijeljena je radu pod šifrom broj „2“
  Autor: ARGU d.o.o.
  Projektni tim: Marko Gusić, mag.ing.arh., Filip Ivaniček, mag.ing.arh. i Matija Brnetić, bacc.ing.arh.
 4. NAGRADAdodijeljena je radu pod šifrom broj „3“
  Autori: Marijana Bratović, mag.ing.arh., Ana Šepić, mag.ing.arh. i Milan Bogovac, mag.ing.arh.
 5. NAGRADAdodijeljena je radu pod šifrom broj „4“
  Autori: Bruno Šegvić, mag.ing.arh. i Petar Bakašun

Projektni natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća faznu izradu (3 faze) cjelovitih projekata (uređenje zone Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, uređenje i izgradnja zone Tržnice, te uređenje zone Dužobalna šetnica i prometnice) a sve sukladno članku 327. stavku 1. ZJN. Usluga izrade obuhvaća izradu cjelovitog projekta sukladno uvjetima natječaja i idejnom rješenju iz prvonagrađenog rada, te pozitivnim zakonskim propisima RH.

Kako je projektni natječaj raspisan i proveden u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, te Zakona o javnoj nabavi, po objavi rezultata provedenog natječaja, Raspisivač i Provoditelj natječaja dužni su organizirati javnu izložbu svih natječajnih radova, na koju se pozivaju svi natjecatelji i ostali sudionici natječaja, stručna i građanska javnost, kao i sredstva javnog priopćavanja.

Podsjećamo, otvorenje izložbe održat će se u petak, 1. ožujka 2024. u 18:00 sati u Muzeju grada Trogira – Galeriji Cate Dujšin Ribar, Gradska vrata 4, Trogir.