Izložba natječajnih radova pješačkog mosta preko Foše

Grad Trogir je u 2022. godini odlučio pokrenuti Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru, s obzirom da je nažalost postojeći most postao funkcionalno i sigurnosno neadekvatan, te je biranje instrumenta javnog arhitektonskog natječaja otvorio mogućnost za dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za novi most na mjestu postojećeg. Naime predmetni lokalitet prepoznat je kao prostorni potencijal, a utjecaj na vizure već postojećeg mosta, kao iznimno važnog urbanog krajobraza grada Trogira. Predmetni most je naime i društveno, a ne samo prostorno, relevantan dio urbane strukture, te je očekivano da će samo provođenje projektnog natječaja i biranje kvalitetnog rješenja omogućiti još veće prihvaćanje istog među lokalnim stanovništvom, pa slijedno i među turistima i posjetiteljima grada Trogira.Glavni cilj Projektnog natječaja bio je, osim da se most adekvatno uklopi u gradske vizure, i to da postane nešto više od utilitarne konstrukcije za prelaženje morskog kanala – da postane društveni punkt i(ili) mjesto (novog) gradskog identiteta. Pri tome je bilo također vrlo je važno da novo rješenje ponudi konstruktivno-tehničku izvedbu mosta koje će biti dovoljno otporna na sve vanjske agense koji su produkti zadane lokacije.

Projektni natječaj je proveden u skladu sa ZJN,  koje se primjenjuju na projektni natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Projektni natječaj raspisan je kao javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti, dana 08. veljače 2022. godine, s rokom dostave natječajnih radova do 12. travnja 2022. U definiranom roku za predaju natječajnih radova pristigla su ukupno 22 rada, pri čemu je nakon pregleda pristiglih radova od strane imenovane Tehničke komisije, u sastavu Daša Gazde, d.i.a. i Luka Mužinić, d.i.a., u smislu usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga, samo dvadeset radova ostvarilo pravo daljnjeg sudjelovanja u postupku ocjenjivanja, dok dva rada zbog neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja nisu ušla u daljnji postupak ocjenjivanja.

Imenovani Ocjenjivački sud, u sastavu Nenad Ravnić, dipl.ing.arh., Ivan Jurić, dipl.ing.arh., Ivan Radeljak, dipl. ing.arh., Prof.dr.sc. Ivo Babić, Jasna Popović, dipl.pov.umj. i etn. i Tomislav Lovrić, dipl.ing.aedif. kao zamjenik člana ocjenjivačkog suda, u nazočnosti članova Tehničke komisije i tajnika natječaja, Nikše Bilića, d.i.a., je na sjednicama održanim 21. i 22. srpnja 2022. godine, izvršilo temeljem kriterija za ocjenjivanje natječajnih radova, definiranih u natječajnom elaboratu temeljem kojeg je predmetni projektni natječaj i raspisan, ocjenjivanje svih pristiglih natječajnih radova i donijelo većinom glasova, uz izdvojeno mišljenje Prof.dr.sc. Iva Babića, Odluku o rangiranju Natječajnih radova, te je Grad Trogir, kao Raspisivač natječaja, dana 26.07.2022, temeljem iste donio Odluku o rezultatima projektnog natječaja, sukladno kojoj su nagrađena sljedeća tri natječajna rada:

  1. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „8“
Autori:„PROSTORNE TAKTIKE d.o.o. – Luka Cvitan, mag.ing.arh. i Antonia Vuletić, mag.ing.arh.
Suradnici:Marija Vuković, mag.ing.arh. i Anamarija Sućur

               

  1. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „2“
Autori:Dario Šišak, mag.ing.arh. i Jelena Mance, mag.ing.arh.
Suradnici:Gordan Matjačić, mag.ing.arh. i Andrea Stanić, mag.ing.arh.

        

  1. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „19“
Autor:„PROARH d.o.o.“, Davor Mateković, dipl.ing.arh.

 

Projektni natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za  izradu projektno – tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju Pješačkog mosta na Foši u Trogiru, sukladno članku 327. stavku 1. ZJN. Usluga izrade obuhvaća izradu cjelovitog projekta sukladno uvjetima natječaja i idejnom rješenju iz prvonagrađenog rada, te pozitivnim zakonskim propisima RH.Kako je projektni natječaj raspisan i proveden u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, te Zakona o javnoj nabavi, po objavi rezultata provedenog natječaja, Raspisivač i Provoditelj natječaja dužni su organizirati javnu izložbu svih natječajnih radova, na koju se pozivaju svi natjecatelji i ostali sudionici natječaja, stručna i građanska javnost, kao i sredstva javnog priopćavanja.

Otvorenje izložbe

svih natječajnih radova pristiglih na provedeni Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru,

održati će se

u srijedu, dana 07. rujna 2022. godine s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Galerije Cate Dujšin Ribar (u sklopu Muzeja Grada Trogira), na adresi Gradska vrata 4 u Trogiru

 

Izložba će također biti otvorena za sve zainteresirane građane do 17 rujna 2022. godine od ponedjeljka do subote,  u vremenu od 10:00 – 13:00 te 17:00 d- 20:00 sati