Izabran novi direktor društva Trogir Holding d.o.o.

Na prijedlog Stručne komisije, u sastavu Viktor Novak, predsjednik, Boris Ivančić, član, i Božidarka Vukas, član, predloženo je da se za člana uprave / direktora društva Trogir Holding d.o.o., na razdoblje od 4 godine, izabere kandidat Danijel Kukoč.

Stručna komisija ocijenila je da je Kukoč, dipl. pravnik i magistar ekonomije, s bogatim iskustvom u bankarstvu, odvjetništvu i na rukovodećim pozicijama, najbolji od dvoje kandidata koji su se prijavili na natječaj.

Skupština društva Trogir Holding usvojila je prijelog.