I tebe se pita! Žedno/Mastrika

1. PRIJEDLOG: Kontejnere u „Tri sestrice” zamijeniti molocima

 • Uklanjanje betonskog boxa
 • Postavljanje 2 moloka

PROCJENA TROŠKA: 100.000,00 kn

2. PRIJEDLOG: Ivana Duknovića

 • Postavljanje prometnog ogledala na okuci ispred zgrade na kućnom broju 8A

PROCJENA TROŠKOVA: 1.500,00 KN 

3. PRIJEDLOG: Ulica kneza Domagoja i Ivana Duknovića

 • Postavljanje javne rasvjete od broja 5 do 11

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

4. PRIJEDLOG: Ulica Ivana Duknovića

 • Ispod ulice na plaži postaviti svlačionicu, koševe, stepenište

PROCJENA TROŠKOVA: 55.000,00 kn

5. PRIJEDLOG: Trg Brce

 • Sanacija zida ispod trga
 • oslikavanje

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00

6. PRIJEDLOG: Ulica Sv. Mavar

 • Asfaltiranje ulice
 • Postavljanje 2 rasvjetna tijela

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

7. PRIJEDLOG: Uređenje prostora između zoga za balote i igrališta

 • Nasipavanje
 • Postavljanje 2 kutije s osiguračima

PROCJENA TROŠKOVA:15.000,00 kn

8. PRIJEDLOG: Crkva Sv. Ivana Trogirskog

 • Osvjetljavanje crkve Sv. Ivana Trogirskog i prostora s južne strane crkve

PROCJENA TROŠKOVA: 15.000,00 KN

9. PRIJEDLOG: FORMIRANJE ZASEBNOG MJESNOG ODBORA MASTRINKA 

 • Članak 57. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,  ili članovi Gradskog vijeća  te gradonačelnik. U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili članovi Gradskog vijeća , prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.
 • Članak 58. Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.                 Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

PROCJENA TROŠKOVA: 0,00 KN

10. PRIJEDLOG: Znak zabrane za pse

 • Plaža

PROCJENA TROŠKOVA: 1.000,00 kn

11. PRIJEDLOG: Svlačionica na plaži

 • Ispod Put Sv.Križa 16

PROCJENA TROŠKOVA: 7.500,00 kn

12. PRIJEDLOG: Postavljanje koševa na plaži

 • Od Miševca do Arbanije
 • Dodatna 4 koša

PROCJENA TROŠKOVA: 5.000,00 kn

13. PRIJEDLOG: Postavljanje moloka blizu crkve Sv. Križ

PROCJENA TROŠKOVA: 40.000,00 kn

14. PRIJEDLOG: Postavljanje dvostrukog ogledala kod kafića Kandela

PROCJENA TROŠKOVA: 3.000,00 kn

15. PRIJEDLOG: Uređenje područja uz novo igralište u Mastrinci

 • hortikultura

PROCJENA TROŠKOVA: 10.000,00 kn

16. PRIJEDLOG: Uređenje šetnice uz obalu

 • Postavljanje bubamara gdje je moguće od Miševca do Mastrinke
 • Izrada prometnog elaborata

PROCJENA TROŠKOVA: 25.000,00 kn

BUDŽET:

POPIS PRIJEDLOGA: