I tebe se pita! – TRAVARICA

1. PRIJEDLOG: SANACIJA DIJELA TROGIRSKE CESTE GDJE SE SPAJA SA PUT MULINA

– površina 490 m2

PROCJENA TROŠKA: 10.000,00 kn

2. PRIJEDLOG: Ulica Ante Starčevića

 • Postavljanje uspornika prometa od crkvice Sv. Kuzme i Damjana prema groblju
 • 4 uspornika

PROCJENA TROŠKOVA: 32.000,00 KN

3. PRIJEDLOG: Streetworkout park

 • Park za vježbanje na otvorenom:
 • 6 sprava za vježbanje
 • Antistres podloga
 • Uređenje površine

PROCJENA TROŠKOVA: 150.000,00 kn

4. PRIJEDLOG – Ulica Balančane

 • Rasvjeta na početku ulice
 • 2 rasvjetna tijela
 • popravak rupa (izdan nalog)

PROCJENA TROŠKOVA: 40.000,00 kn

5. PRIJEDLOG – Vinkovačka ulica

 • Postavljanje prometnog ogledala na križanju sa ulicom Rimski put

PROCJENA TROŠKOVA:  1.500,00 kn

6. PRIJEDLOG – Ulica kneza Trpimira

 • Postavljanje svjetlosne signalizacije na pješačkom prijelazu kod autobusnog kolodvora

PROCJENA TROŠKOVA:  50.000,00 kn

7. PRIJEDLOG – IGRALIŠTE BALANČANE

 • Postavljanje 4 dodatne klupe na igralištu

PROCJENA TROŠKOVA:  15.000,00 KN

8. PRIJEDLOG – Zgrade na Riboli

 • Uređenje zelenih površina

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 KN

9. PRIJEDLOG: Uređenje WC-a na plaži i nadogradnja WC-a za osobe s invaliditetom

PROCJENA TROŠKOVA: 200.000,00 kn

10. PRIJEDLOG: Gradsko groblje

 • Uređenje novog dijela groblja
 • Postavljanje koševa i klupa
 • Sadnja stabala

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

11. PRIJEDLOG: Ulica Pantan

 • Postavljanje javne rasvjete

PROCJENA TROŠKOVA: 100.000,00 kn

12. PRIJEDLOG: Ulica Kneza Trpimira

 • Postavljanje stupića uz nogostup
 • 250 metara / cca 166 komada

PROCJENA TROŠKOVA: 140.000,00 kn

13. PRIJEDLOG: Rimski put / Put Ribole

 • Postavljanje uspornika prometa

PROCJENA TROŠKOVA: 20.000,00 kn

14. PRIJEDLOG: Put Dragulina / Put Kapelice

Postavljanje znaka STOP i prometnog ogledala

PROCJENA TROŠKOVA: 1.500,00 kn

15. PRIJEDLOG: Zagorska ulica

 • Postavljanje uspornika prometa dužinom cijele ulice

PROCJENA TROŠKOVA: 16.000,00 kn

16. PRIJEDLOG: Put Ribole

 • Postavljanje uspornika prometa blizu križanja sa Ulicom A. Starčevića

PROCJENA TROŠKOVA: 26.000,00 kn

17. PRIJEDLOG: Ulica Kneza Trpimira

 • Postavljanje svjetlosne signalizacije u pješački prijelaz kod taxi stajališta

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

18. PRIJEDLOG: Park Naselje

 • Uređenje parka
 • Hortikulturno uređenje
 • Postavljanje rasvjete i opreme

PROCJENA TROŠKOVA: 200.000,00 kn

19. PRIJEDLOG: Označavanje ulica

 • Postavljanje tabli s nazivima ulica
 • Postavljanje signalizacije za groblje

PROCJENA TROŠKOVA: 30.000,00 kn

20. PRIJEDLOG: Izgradnja dječjeg igrališta

 • Naselje

PROCJENA TROŠKOVA: 330.000,00 kn

21. PRIJEDLOG: Put Dragulina

 • Postavljanje uspornika prometa od kućnog broja 19 do 76

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

22. PRIJEDLOG: Balančane

 • Postavljanje uspornika prometa u dijelu ulice poviše vrtića

PROCJENA TROŠKOVA: 14.400,00 kn

23. PRIJEDLOG: Put Dragulina

 • Rekonstrukcija ceste od kućnog broja 72 do 78 (sanacija asfalta)

PROCJENA  TROŠKOVA: 50.000,00 kn

24. PRIJEDLOG: Kneza Trpimira

 • Postavljanje svjetlosne signalizacije u pješački prijelaz kod kolodvora i kod Ville Biance

PROCJENA TROŠKOVA: 100.000,00 kn

25. PRIJEDLOG: Rimski put

 • Asfaltiranje puta do kućnog broja 61B
 • 150 metara
 • Privatno zemljište

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

26. PRIJEDLOG: Put Muline

 • Uklanjanje uspornika prometa i postavljanje asfaltnih brjegova

PROCJENA TROŠKOVA: 20.000,00 kn

27. PRIJEDLOG: Plaža za pse

 • Postavljanje ograde, koševa i oznaka za plažu za pse

PROCJENA TROŠKOVA: 50.000,00 kn

28. PRIJEDLOG: Kneza Trpimira

 • Postavljanje uspornika prometa na k.č. 3075

PROCJENA TROŠKOVA: 14.000,00 kn

29. PRIJEDLOG: Igralište pokraj dvorane

 • Postavljanje jače rasvjete / izmjena reflektora

PROCJENA TROŠKOVA: 25.000,00 kn

30. PRIJEDLOG – Dr. Ante Starčevića

 • Postavljanje rasvjete, uspornika i duplih ogledala

PROCJENA TROŠKOVA: 30.000,00 kn

31. PRIJEDLOG: Alojzija Stepinca

 • Popravak šahti za oborinsku odvodnju

PROCJENA TROŠKOVA: 100.000,00 kn

32. PRIJEDLOG: Kardinala A. Stepinca

 • Izgradnja cestovnog spoja između Put Dragulina i Sv. Ivana Trogirskog
 • Izrada projektne dokumentacije

PROCJENA TROŠKOVA: 60.000,00 kn

33. PRIJEDLOG: Vinkovačka ulica

 • Asfaltiranje puta kod kućnog broja 1 do 3
 • Privatno vlasništvo
 • Otkup, izmjera površine cca 200 m2

PROCJENA TROŠKOVA: 40.000,00 kn

34. PRIJEDLOG: Pješački prijelaz u ulici Kneza Trpimira

 • Iscrtavanje pješačkog prijelaza kod restorana Trogirski dvori

PROCJENA TROŠKOVA: 15.000,00 kn

 

BUDŽET

POPIS PRIJEDLOGA: