I tebe se pita! – DRVENIK MALI

1. IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE I ŠETNICE OD VELE RINE NADALJE

BUDŽET:: 75.000,00 HR

 

2. UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA/TRGA RUDINE

Obnova sprava – Sanacija zidova – Nasipanje žala – Sadnja stabala

BUDŽET: 125.000,00 HRK

3. BETONIRANJE PLATOA NA ODLAGALIŠTU KRUPNOG OTPADA

50M2

BUDŽET: 12.500,00 HRK

 

4. NASTAVAK UREĐENJA PLAŽE VELA RINA

1 klupa – 1 koš – Par stabala tamarisa – Čišćenje lažine

BUDŽET: 20.000,00 HRK

5. RASVJETA OD BORKA PREMA VELOJ RINI I OD PETOMAVRA DO VELE RINE

6. RASVJETA U ULICI VELA RINA

39A i B

BUDŽET: 20.000,00 HRK