I tebe se pita! – DRVENIK MALI

1. IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE I ŠETNICE OD VELE RINE NADALJE

 • Izrada projekta

75.000,00 kn

2. UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA / TRGA RUDINE

 • Obnova sprava
 • Sanacija zidova
 • Nasipanje žala
 • Sadnja stabala

125.000,00 kn

3. BETONIRANJE PLATOA NA ODLAGALIŠTU KRUPNOG OTPADA

 • 50 m2

12.500,00 kn

4. NASTAVAK UREĐENJA PLAŽE VELA RINA

 • 1 klupa
 • 1 koš
 • Par stabala tamarisa
 • Čišćenje lažine

20.000,00 kn

5. RASVJETA OD BORKA PREMA VELOJ RINI I OD PETOMAVRA DO VELE RINE

 • 100.000,00 kn

6. RASVJETA U ULICI VELA RINA

 • 39 A i B

20.000,00 kn

 

BUDŽET